SD NEGERI II KUKUSAN

Telepon:085234699111

Data Guru

Table Data Tenaga Pendidik

Guru


Status Jumlah
PNS 7
GTT/GTY 6
Total 13
I II III IV Jumlah
0 1 4 1 6
Status Jumlah
Tersertifikasi 6
Tidak Sertifikasi 0
Total 6
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 4
Data Kosong 0
Total 4
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 1
31 - 35 Tahun 2
36 - 40 Tahun 6
41 - 45 Tahun 1
46 - 50 Tahun 2
51 - 55 Tahun 0
Lebih dari 55 Tahun 1
Total 13
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 7
Perempuan 6
Total 13
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
51347446462000XXX Misdar L Guru Mapel
38437626642000XXX Broto L Guru Mapel
06347636652000XXX Muhammad Misbahul Munir L Guru Mapel
99557526543000XXX Fadila P Guru Kelas
39367616622000XXX Adi Wijoyo L Guru Kelas
01477716722301XXX Dian Fadila P Guru Mapel
35527656663000XXX Latifa Ningsih P Guru Mapel
26567606622000XXX Rasulin L Guru Kelas
06357636643000XXX Evi Wijayanti P Guru Kelas
27347666672000XXX Fawaid L Guru Mapel
59547656663000XXX Maisyaroh P Guru Mapel
65587676683000XXX Ummi Kulsum P Guru Mapel
70347526542000XXX Rosi L Guru Kelas

Tenaga Kependidikan


Status Jumlah
PNS 1
PTT/PTY 2
Total 3
I II III IV Jumlah
0 0 1 0 1
Status Jumlah
Tersertifikasi 1
Tidak Sertifikasi 0
Ijazah Jumlah
Kurang dari S1 0
S1 atau Lebih 1
Data Kosong 0
Total 1
Umur Jumlah
Kurang dari 30 Tahun 1
31 - 35 Tahun 1
36 - 40 Tahun 0
41 - 45 Tahun 0
46 - 50 Tahun 0
51 - 55 Tahun 1
Lebih dari 55 Tahun 0
Total 3
Jenis Kelamin Jumlah
Laki-laki 2
Perempuan 1
Total 3
NUPTK Nama Jenis Kelamin Jabatan
37577476493000XXX Rukmiyati P Kepala Sekolah
70467676682000XXX Muhamad Jaka Irwansah L Tenaga Administrasi Sekolah
03537726731300XXX Fijai Sofi Sudirman L Penjaga Sekolah
;